شخصي كه دچار لكنت است چه بايد بكند؟| ویکی پدیا فارسی

شخصي كه دچار لكنت است چه بايد بكند؟

در پست قبل با روش هایی آشنا شدیم که اطرافیان فرد دچار اختلالات گفتاری باید به آن توجه کنند. در این پستنیز با راهکارهایی برای درمان لکنت زبان آشنا میشویم که خود فرد دچار این عارضه گفتاری باید آنها را رعایت نمایددر ادامه با ما باشید.